[mono-vb] Re: [Mono-list] VB.NET compiler now 20 times faster !

Sijmen Mulder Sijmen Mulder <sjmulder@gmail.com>
Thu, 21 Oct 2004 10:14:16 +0200


> Mono's VB.NET compiler is now 20 times faster.
> Check it out from CVS today and let us know what you find.

Unbeleivable. How did you do that?

-- 

 'May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you
and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you
his peace.'
 'De Heer zegent je, en Hij bewaart je. De Heer kijkt met liefde naar
je, en Hij is je genadig. De Heer bedenkt het goede voor je, en geeft
je vrede.'

Sijmen Mulder