[Mono-list] Documentation tool

Sijmen Mulder Sijmen Mulder <sjmulder@gmail.com>
Thu, 9 Sep 2004 22:07:18 +0200


> No, the XML docs have their own format.   See for example:

Right. What classes should I look for? Any tutorial, besides the class
documentation?

-- 

 'May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you
and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you
his peace.'
 'De Heer zegent je, en Hij bewaart je. De Heer kijkt met liefde naar
je, en Hij is je genadig. De Heer bedenkt het goede voor je, en geeft
je vrede.'

Sijmen Mulder