[Mono-list] System.Drawing.Bitmap.GetThumbnail()

Sijmen Mulder Sijmen Mulder <sjmulder@gmail.com>
Fri, 29 Oct 2004 13:35:58 +0200


> Dude,
> Nothing weird, Bitmap is a subclass of Image and this is implemented in
> Image class.

Ah, stupid. Thanks!

-- 

 'May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you
and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you
his peace.'
 'De Heer zegent je, en Hij bewaart je. De Heer kijkt met liefde naar
je, en Hij is je genadig. De Heer bedenkt het goede voor je, en geeft
je vrede.'

Sijmen Mulder