[Mono-list] Re: Monodevelop crashes on startup

Willem.Smit@sanlam.co.za Willem.Smit@sanlam.co.za
Mon, 7 Jun 2004 15:40:10 +0200


After installing the latest gnome and rebooting monodevelop works fine
again.
My bad, I'm closing the bug...

ciao
Willem Smit

***************
Any views expressed in this message are those of the individual sender,=
 and
Sanlam accepts no liability therefore, except where the sender specific=
ally
states them to be those of Sanlam.
Enige sienswyses of stellings wat in hierdie boodskap uitgedruk word is=
 di=E9
van die individuele afsender, en Sanlam aanvaar geen aanspreeklikheid
daarvoor nie, behalwe waar die afsender uitdruklik vermeld dat dit di=E9=
 van
Sanlam is.
=