[Mono-list] CVS

Willem.Smit@sanlam.co.za Willem.Smit@sanlam.co.za
Fri, 27 Jun 2003 08:08:11 +0200


Yep that's it Larry, I can't get to CVS from work either - freaking sto=
opid
firewalls.

Willem Smit
SL IT
9471637
0724872442

***************
Any views expressed in this message are those of the individual sender,=
 and
Sanlam accepts no liability therefore, except where the sender specific=
ally
states them to be those of Sanlam.
Enige sienswyses of stellings wat in hierdie boodskap uitgedruk word is=
 di=E9
van die individuele afsender, en Sanlam aanvaar geen aanspreeklikheid
daarvoor nie, behalwe waar die afsender uitdruklik vermeld dat dit di=E9=
 van
Sanlam is.
=