[Mono-list] Build error

Willem.Smit@sanlam.co.za Willem.Smit@sanlam.co.za
Thu, 26 Jun 2003 13:01:30 +0200


Thanx a mill Thomas ;)
I wonder why configure didn't pick it up though. It worked on my rh9 bo=
x at
home no prob ?!

Anywayz it's sorted out now.
cheerz
Willem Smit
SL IT
9471637
0724872442

***************
Any views expressed in this message are those of the individual sender,=
 and
Sanlam accepts no liability therefore, except where the sender specific=
ally
states them to be those of Sanlam.
Enige sienswyses of stellings wat in hierdie boodskap uitgedruk word is=
 di=E9
van die individuele afsender, en Sanlam aanvaar geen aanspreeklikheid
daarvoor nie, behalwe waar die afsender uitdruklik vermeld dat dit di=E9=
 van
Sanlam is.
=