[Mono-list] Gtk-Sharp from CVS request

Willem.Smit@sanlam.co.za Willem.Smit@sanlam.co.za
Fri, 22 Aug 2003 11:59:26 +0200


Thanx dude, you da man !

Willem Smit
SL IT
9471637
0724872442

***************
Any views expressed in this message are those of the individual sender,=
 and
Sanlam accepts no liability therefore, except where the sender specific=
ally
states them to be those of Sanlam.
Enige sienswyses of stellings wat in hierdie boodskap uitgedruk word is=
 di=E9
van die individuele afsender, en Sanlam aanvaar geen aanspreeklikheid
daarvoor nie, behalwe waar die afsender uitdruklik vermeld dat dit di=E9=
 van
Sanlam is.
=