[Mono-dev] To say hello and ask some questions about Mono...

Michał Smereczyński michal at aegis.org.pl
Tue Oct 2 19:25:32 UTC 2012


Hello Konrad* :-)  sorry. 

"Michał Smereczyński" <michal at aegis.org.pl> napisał:

>Hello Leszek,
>

-- 
Wysłane z Androida za pomocą K-9 Mail. Prosze wybaczyć lakoniczność.


More information about the Mono-devel-list mailing list